Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha, z.s. ve spolupráci se sportovně rekreačním areálem „U Horejšů“.

Činovníci

Start a cíl

Lyžařský areál „U Horejšů“

Prezentace + výdej startovních čísel

V pátek 3. června od 16:00 do 20:00 hod a v sobotu 4. června od 11:00 hod v hospůdce u Horejšů

Přihlášky do MČR v běhu do vrchu

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 2. do neděle 29. května 2022, uzávěrka přihlášek je v neděli 29. května 2022 ve 23:59 hodin. V pondělí 30.5.2022 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu souteze@atletika.cz  dodatečnou přihlášku do závodu s tím, že je současně nutné uhradit na účet ČAS (viz níže) administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději v pondělí 30.5.2022 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.
Závodníci přihlášení do MČR startovné neplatí. 
Bankovní účet ČAS (pro úhradu administrativního poplatku za dodatečnou přihlášku do závodu):     
Číslo účtu: 153150982/0300 Variabilní symbol: „číslo atletického klubu nebo oddílu

Přihlášky mimo MČR v běhu do vrchu

Podávají jednotlivci na webových stránkách www.behdovrchu.com a to do čtvrtka 2. 6. 2022 do 24:00 hod., případně v pátek v hospůdce u Horejšů nebo v den startu.

Startovné 100,- Kč se hradí při prezentaci v závodní kanceláři. V ceně startovného je občerstvení po závodě.

Informace

Trať závodu je okruhová, vedená po lesních cestách a lyžařských sjezdovkách. Trať je profilově i technicky náročná a svými parametry odpovídá světovým či evropským šampionátům.

Kategorie

Junioři         19 let a mladší        roč.2003 a mladší   –   6,3 km     

Muži A         20 – 39 let               roč.2002 – 1983      – 12 km

Muži B         40 – 49 let               roč.1982 – 1973      – 12 km

Muži C         50 – 59 let               roč.1972 – 1963      –   6,3 km

Muži D         60- 69 let                roč.1962 – 1953      –   6,3 km

Muži E         70 let a starší          roč.1952 a starší     –   6,3 km

Juniorky      16 -19 let                roč.2003 a mladší   –   6,3 km

Ženy A         20 – 34 let               roč.2002 – 1988      – 12 km

Ženy B         35 – 44 let               roč.1987 – 1978      – 12 km

Ženy C         45 – 54 let               roč.1977 – 1968      –   6,3 km

Ženy D         55 – 64 let               roč.1967 – 1958      –   6,3 km

Ženy E         65 let a starší         roč.1957 a starší     –   6,3 km

Čas startu, délky a profil tratí, věkové kategorie

13:30             junioři MČR, juniorky MČR, junioři, juniorky a mladší, ženy C, ženy D, ženy E, muži C, muži D, muži E 

                        6300m – 2 x malý okruh 3150m / převýšení +220m/-201m

 

14:30           muži A, muži B, ženy A, ženy B         

                      12000m – 3 x    velký okruh 4000m +242m/-242m

Upozornění pro závodníky

Sprchy s teplou vodou nebudou k dispozici. K dispozici bude venkovní sprcha se studenou vodou v prostoru Areálu u Horejšů.

Parkování vozidel doprovodu závodníků na parkovišti v areálu U Horejšů nebo na parkovišti před lyžařským stadionem.

Doporučené ubytovací kapacity možno nalézt na stránkách www.sumavanet.cz, www.zadov.cz, www.chatacihelny.cz

Vyhlášení výsledků

Vyhodnocení bude provedeno u sportovně – relaxačního centra „U Horejšů“ v 16:15 hod.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to hlavnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Složení Jury závodu

Delegát ČAS:               Tomáš Taubr

Ředitel závodu:          Bc.Tomáš Linhart

Technický delegát:     Jindřich Linhart 

Hlavní rozhodčí:         Ing. Jan Vencl

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v Penzionu u Horejšů.

Poznámky

Zdravotní zabezpečení zajišťuje Horská služba ČR o.p.s. oblast Šumava. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a náklady. Závod se uskuteční za každého počasí.

Kontakt

Jindřich Linhart, Vondroušova 1162, 163 00 Praha 6 – Řepy II

mobil: 723 304 588, zaměstnání: 974 836 246

e-mail: jin.linhart@post.cz

web: www.behdovrchu.com