Na této stránce je možné se přihlásit pouze do veřejného závodu – 22.ročníku Velké ceny ZADOVA. 

Přihlášky do veřejného závodu spuštěny 1. května 2022 v 10:00

Registrace do veřejného závodu byla uzavřena. Přihlásit se můžete na místě v den závodu.

Přihlášky do  MČR v běhu do vrchu

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 2.do neděle 29. května 2022, uzávěrka přihlášek je v neděli 29. května 2022 ve 23:59 hodin. V pondělí 30.5.2022 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku do závodu s tím, že je současně nutné uhradit na účet ČAS (viz níže) administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději v pondělí 30.5. 2022 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna. Závodníci přihlášení do MČR startovné neplatí.

Bankovní účet ČAS (pro úhradu administrativního poplatku za dodatečnou přihlášku do závodu):

Číslo účtu: 153150982/0300

Variabilní symbol: „číslo atletického klubu nebo oddílu